Våra lokaler

Allianskyrkan

På platsen för Allianskyrkan Grännavägen 130 har församlingen haft sin gudstjänstlokal sedan 1865. Då flyttades det första missionshuset hit från Hillinge där det var byggt 1860. Den gamla byggnaden revs 1934 och den första etappen av nuvarande byggnad invigs den 4 november 1934. 1955 byggdes kyrkolokalerna ut och en ungdomsvåning kom till, total utbyggnad av ca 150 kvm. Övre plan fick en festvåning, kök, vilrum, expedition och nedre plan fick plats för ungdomsverksamhet. Under årens lopp har det skett ombyggnad av kyrksalen, tillkomst av högtalaranläggning, nya bänkar har inköpts och ytterligare utbyggnad skett. 1977 utökas ungdomsgården och källaren med ytterligare 300 kvm. 1996 handikappanpassas kyrkan, nytt stort beredningskök installeras och entrén byggs ut. I kyrkans lokaler är också förskolan Lyckan inrättad och senaste etappen av byggnationer var utbyggnad av förskolans entré samt dusch och förråd i källaren.


Kyrkans lokaler är väl anpassade för 2000-talets behov. Det finns nu förutom en ljudanläggning med några trådlösa mikrofoner också en projektor att visa texter, t ex psalmsången, pålysningar och bilder på väggen allt efter behov under t ex gudstjänster eller andra samlingar. Denna möjlighet finns även i festvåningen som ligger intill kyrksalen och har plats för cirka 100 sittande gäster.

Sommarhemmet Solgläntan

Solgläntan ligger i Berghem med utsikt över Skärstad samhälle med Landsjön i bakgrunden. Bland tallar som under åren växt sig höga, ligger byggnaden som började byggas 1946 och efter etapp 2, 1951, har det inte ändrats särskilt mycket, fram till 2014 då en större om- och tillbyggnad ägde rum.

Solgläntan är en enkel mötesplats där närheten och gemenskapen till människor emellan överbryggar gränser och murar och där vittnesbördet om mötet med frälsaren Jesus Kristus kan förvandla en människas liv och ge det nytt innehåll. Verksamheten drar många besökare varje sommar med program varje lördag, med några få undantag, mellan början av maj och slutet augusti. Det serveras enkelt fika vid varje verksamhetstillfälle och om vädret tillåter serveras det ute.
Solgläntan används också inom UV-scout och Tonårssarbetet.

Dagens bibelord