Gudstjänst

Gudstjänstformer

I stort sett varje söndag firas Gudstjänst i Skärstads Alliansförsamling. Gudstjänstformerna kan variera. Nattvardsgudstjänst, Gudstjänst för alla åldrar, Alphagudstjänst, Temagudstjänst, Scoutgudstjänst, möte på sommarhemmet är några av alla varianter som finns.

Församlingsteman

Under ett år präglas församlingens arbete av fem månadsteman som återkommer två gånger vardera.
Guds eviga uppdrag ger livet en riktning och ett högre syfte.

Kallelse – ”Besvara Guds initiativ och Jesu kärlek till mig”

Joh. 3:16, Joh. 17, Matt. 16:18; 28:19, Apg. 2:42, Joh. 14:12, Ef. 4:11-12
Du som troende får i församlingen uppmuntran att verkligen själv överlåta dig till att ta emot Guds kärlek, kallelse och uppdrag i ditt liv. Lägg märke till att den som saknar en kristen bekännelse idag också har Guds kallelse och Guds uppdrag på sitt liv, (dopkallelsen, nåden, Guds ärende) Var ett sändebud till alla människor!

Gemenskap – Bry mig om att min familj och Guds familj behöver mig”

Ef. 5:33, Joh.13, Matt.16:18; 18:15-20, 1Joh. 1:3, 1kor. 12, Rom 12
Du som troende får i församlingen möjlighet att känna dig behövd och önskad. Du ingår i en större uppdragsgemenskap i blandade åldrar med möjlighet till gudstjänstteam, intressegemen- skaper och vänner som du själv kan bjuda hem. Församlingsgemenskapen blir en god balans till andra vänner som idag saknar en kristen bekännelse. (HHN, församlingsintyg) Var en herde för alla människor!

Växt – Bevaras och växa genom bibeltron och andliga vanor

Joh. 14:23-24, Joh. 17: 6, 1Joh. 2:17, Matt 28:20, 1 Petr. 3:15, 2Petr. 3:18, Ef. 4:13
Du som troende får i församlingen växa i andlig mognad, i motivation, i perspektiv, i kunskap, i medverkan och i en större övertygelse och kärlek till Jesu ord genom att du varje månad kan ta små beslut och överlåtelsesteg i att tillämpa tron. Människors kunskaper om kristen tro har blivit mindre. Det är viktigt att icke-kyrkvana och sekulära medmänniskor motiveras att söka ett större syfte, mål och mening i livet där också Bibelns svar finns med. (Ordets förkunnelse) Var en lärare för alla människor!

Tillbedjan – Be, lovsjunga och ge till Gud

Joh.4:23-24, Hebr.13:15, Mark. 12:30, Luk. 12:42
Du som troende får genom församlingen hjälp att ha Gud i centrum i ditt liv genom bön, lovsång, och givande till Jesu uppdrag i Alliansförsamlingen i Skärstad. En god förvaltare sår in i god jord som ger skörd in i evigheten. Gud gav Jesus Kristus till världen och Gud räknar med att ditt förvaltande av tid, tjänster och pengar skall göra det möjligt för Jesu uppdrag att fortsätta i vår bygd och värld. Musikens syfte är att samla människor inför Gud. Var en profet som söker äkthet hos alla människor!

Mission – Att bli säker, berätta och bjuda in

Apg. 1:8, Mark. 12: 31, 2kor. 5: 17-21, 1 Mos. 2:15
Du som troende får i församlingen stöd och legitimitet att i din familj, i församlingen, på arbetsplatsen, och i samhället (utifrån religionsfriheten och dina rättigheter som bekännare) vara en ambassadör för Guds rike och en diplomat som förstår att avläsa försvaren, rädslorna, okunskapen och invändningarna emot Jesu budskap. Du utgör också i ditt yrkesarbete en del i Guds skapelseordning när du ”brukar och bevarar jorden”. Var en god kommunikatör och evangelist för alla människor

Dagens bibelord